Obytný soubor Na Lukách

Aktuální projekt

Obytný soubor Na Lukách

cena 2 200 Kč/m2

Obytný soubor Háj

obrázek
Pro příští rok přiravujeme nový obytný soubor v Červeném Hrádku. Naše nabídka bude obsahovat celkem 22 stavebních parcel s výměrami od 717 m2 do 1 217 m2. Pro celou akci budeme opět zajišťovat kompletní inž. sítě. Plánovaná cena za 1 m2 je 1 293,- vč. inž. sítí.


18.07.2005 09:30:15